> graftdijk > geschiedenis

Geschiedenis van de Doopsgezinden in Oost- en West-Graftdijk

 
 

De Doopsgezinde gemeenten De Rijp en Graftdijk liggen geografisch gezien naast elkaar, maar zijn ook in geestelijk opzicht naaste buren. De nauwe samenwerking tussen de beide kerkenraden is het meest zichtbaar in de aanstelling van één predikant voor de beide gemeenten.

De dorpen West- en Oost-Graftdijk (Westerbuurt en Oosterbuurt) ontstonden in de tweede helft van de 16e eeuw. Voor de droogmaking van de Starnmeer en de Schermer was, naast de veeteelt, de visserij op die meren heel belangrijk. Maar daarnaast namen ook vele Graftdijkers deel aan de zeevaart. In de 17e eeuw werkten de Graftdijkers in groten getale in de hennep-nijverheid. Nu zijn de dorpen voor een groot deel bewoond door forenzen.

Over de geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente Graftdijk is iets te vinden in het boekje dat ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vermaning op Oost-Graftdijk is uitgegeven. De geschiedenis gaat verder terug dan 150 jaar, maar daarover in de toekomst meer.

Vrij geciteerd uit ‘Proficiat’, geschreven door Sjoerd van der Wal:
“Het eerste dat opvalt als je in Oost-Graftdijk naar de Vermaning fietst is het geklots. Het water van het Noord-Hollands kanaal dat tegen de houten beschoeiing klotst. Je hebt er twee straten: de Kanaaldijk en Oost-Graftdijk. Van de Kanaaldijk steek je door naar Oost-Graftdijk en dan sta je voor de Vermaning, met op de voorgevel de tekst: “Nadert tot God en Hij zal tot u naderen Jak.4:8”. Je beklimt de trap, je loopt onder deze tekst door en dan ben je binnen. Dan wéét je meteen dat daar al – terwijl ik dit noteer -  161 jaar gekerkt wordt. Je ziet het, je ruikt het en je proeft het. Aan de sfeer, de houten vloer, de kerkenraadskamer met de foto’s van de predikanten die daar hebben gestaan; aan de preekstoel, de lampen in de kerk, kortom aan alles wat de Vermaning in Oost zo uniek maakt. Tegelijkertijd zie je ook dat er nog veel jaren bij gaan komen. Natuurlijk telt de gemeente nog maar ruim twintig leden en natuurlijk denk je wel eens: hoe lang zal dit nog doorgaan. Maar telkens weer is er het élan en de bevlogenheid, het besef dat je als gemeente bij elkaar mag komen, in de zondagse erediensten en op allerlei plekken in en om de Graftdijken. 

De officiële ingebruikneming van de huidige doopsgezinde kerk vond plaats op zondag 23 november 1856, met een kerkdienst die werd geleid door dominee Huizinga. 12 jaar later, in 1868, nam hij afscheid van de gemeente. Er zijn veertien predikanten na hem gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de doopsgezinde gemeenten ‘De Rijp’ en ‘Graftdijk’ voor het eerst samen een predikant aangesteld. De huidige voorganger, ds Waldemar Epp, is op zondag 2 oktober 2016, in De Rijp en Graftdijk ingetreden.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Rijp   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Graftdijk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl