Van harte welkom

Wij zijn twee kleine geloofsgemeenten die samen vorm en inhoud geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Vanuit onze doopsgezinde traditie geven wij dit vorm op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel. Met de andere kerken (PKN en RK) werken we samen binnen het verband van de Raad van Kerken, waarmee we thema-avonden en gezamenlijke diensten organiseren..

 
 
Volgende dienst(en)
12 mei 2019, 10:00 uur
Voorganger: ds. Waldemar Epp
Waar: Doopsgezinde kerk Jan Boonplein 18 De Rijp

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

07-05-2019, 16:00 uur Open kerkenraad (Doopsgezinde kerk De Rijp)
10-05-2019 Uitstapje 'Trijntje Lakeman'
14-05-2019, 20:00 uur Jaarvergadering Doopsgezinde Gemeente De Rijp (Doopsgezinde kerk De Rijp)
30-05-2019, 10:30 uur Vermaningspad 2019 (Doopsgezinde kerk Apeldoorn)

Naar alle activiteiten>> 

 
 

Uitgelicht

Doopsgezind NL maart-april 2019 Doopsgezind NL maart-april 2019
'Als je bereid bent dat offer te brengen, een offer dat groter is dan jij en ik – dan krijg je mijn hart en ziel. Dat beloof ik hem. Samen kijken we naar de foto van zijn dochter. Nu zit zij ook in mijn hart.' Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL gaat over offers. Lees meer >>>

Actueel

Nieuwsbrief nr 8 | april 2019

Nieuwsbrief nr 8 | april 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, 19 april,  vindt een oecumenische viering plaats in de Bonifatiuskerk te De Rijp. 
Aanvang 19.30 uur.


14 mei 2019, 20:00 uur
Jaarvergadering Doopsgezinde Gemeente De Rijp (Doopsgezinde kerk De Rijp)
De jaarvergadering van de Doopsgezinde gemeente De Rijp vindt plaats op 14 mei,
's avonds om 20 uur.


Nieuwsbrief nr 7 | april 2019

Nieuwsbrief nr 7 | april 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Rijp   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Graftdijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl