> nieuws

Nieuws

22 januari 2023

gesprek middag/ avond Raad van Kerken

wij GELOVEN - wij HOPEN - wij hebben LIEF

gespreksmiddagen/ avonden Raad Kerken

Vanuit de Raad van Kerken Graft/De Rijpwillen we ook dit jaar gespreksmiddagen/ -avonden aanbieden onder leiding van Carina Kapteyn, Marius Monot en Waldemar Epp.

De inspiratievoor het thema komt uit 1 Korintiërs 13 en daarom hebben we het thema genoemd:

wij GELOVEN - wij HOPEN - wij hebben LIEF

25 januari - wij geloven            o.l.v. M.Momot
1 februari  - wij hopen              0.l.v. C.Kapteyn
8 februari  - wij hebben lief       o.l.v .W. Epp

Ook dit jaar hebben we besloten om 's middags (15.00-16.30 uur) en
's avonds (19.30- 21.00 uur)dezelfde thema's aan te bieden. U kunt dus ook deze keer weer kiezen of u 's middags of 's avonds wilt deelnemen.

Locatie: gebouw naast de Bonifatius

Tijd: 15.00-16.30 of 19.30-21.00 uur

Datum: woensdag 25 januari, 1 en 8 februari

Aanmelden vóór tot 23 januari bij

Carina Kapteyn

dsmckapteyn@gmail.com
06-49979513


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Rijp   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Graftdijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl