Van harte welkom

Wij zijn twee kleine geloofsgemeenten die samen vorm en inhoud geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Vanuit onze doopsgezinde traditie geven wij dit vorm op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel. Met de andere kerken (PKN en RK) werken we samen binnen het verband van de Raad van Kerken, waarmee we thema-avonden en gezamenlijke diensten organiseren..

 

22 maart 2021

De kerkdiensten in april gaan vanwege de gevaren van besmetting door het corona-virus niet door. Dat betekent dat ook de Paasdienst op 4 april niet wordt gehouden.

Op Tweede Paasdag organiseren de gezamenlijke kerken van Nieuwe Niedorp een z.g. Emmauswandeling. Tijd 11-14 uur. Start vanuit elke kerk is mogelijk. Zie verdere informatie onder 'Agenda'.

6 maart 2021
In de vergadering van de twee kerkenraden is besloten dat er in maart 2021 geen kerkdiensten worden gehouden. Ook het Avondmaal op Witte Donderdag - 1 april - gaat die dag niet door.
Wij hopen dat de Paasdienst op zondag 4 april in de vermaning van De Rijp wel door kan gaan. De voorganger is ds K.Klever uit de Zaan.

Woensdag 3 maart waren de kerkenraadsleden van Graftdijk en De Rijp bijeen in de vermaning van De Rijp; het was de eerste keer dat niet ieder kerkenraadslid lijfelijk aanwezig was maar via 'Zoom' deelnam aan de vergadering.
Het onderwerp van de vergadering was de komende fusie tussen de twee gemeenten.
We hebben afspraken gemaakt en gezien dat er ook in deze tijd communicatie mogelijk is. Via Zoom!

======

In memoriam Erica Laan

Op maandag 25 januari is Erica Laan overleden. Zij heeft van 1996 tot 2004 onze gemeenten De Rijp en Graftdijk gediend als bevlogen en betrokken predikante. Hetzij dat wij Leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Romeinen 14, vers 8. Zo stond het op de rouwadvertentie in dagblad Trouw. Erica was niet zo maar een dominee; wars van opsmuk en uiterlijk vertoon is zij ons die periode voorgegaan in de erediensten. Een ieder was altijd welkom op de Uitweg 1 in Krommenie voor een troostrijk woord, een hartverwarmend gebaar. Zoals zij het zelf in haar afscheidswoord verwoordde in het berichtenblad  GELUIDEN dat zij al die jaren samen met Ton van Harlingen zo prachtig verzorgde:
Met elkaar hebben we in alle eenvoud en bescheidenheid het Licht brandend weten te houden. En dat is heel veel in een wereld waarin men het bestaan van God ontkent of Hem zelfs naar het leven staat. Er is moed voor nodig om niet in bijgeloof of nihilisme te worden meegevoerd. Dat die moed ook in de toekomst ons deel mag zijn is mijn hartenwens. Hartelijk dank voor alle vertrouwen en goede wensen – het heeft ons goed gedaan.
Broeders en zusters, aan deze woorden is weinig toe te voegen. Zij tekenen Erica ten voeten uit en nog steeds hebben zij aan actualiteit niets verloren. Erica, bedankt voor wat je voor onze gemeenten hebt betekend. Jouw Licht zal blijven branden. Uit naam van de doopsgezinde gemeenten De Rijp en Graftdijk wensen wij Ton alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

====

2 februari 2021

Onze predikant, ds Waldemar Epp, is sinds januari 2020 ook verbonden aan de doopsgezinde gemeenten Broek op Langedijk, Nieuwe Niedorp en Twisk/ Abbekerk. 
Voor de kerkenraad van De Rijp reden om de startdienst voor het seizoen 2020-2021 samen met deze gemeenten in Nieuwe Niedorp te vieren. 

Ds Waldemar Epp heeft in het voorjaar van 2020 zes pastorale brieven  aan de gemeenteleden gestuurd. De zesde kunt u onder het kopje 'predikant' vinden.
In oktober 2020 heeft hij een nieuwe pastorale brief gestuurd naar de leden. Ook die is te lezen onder het kopje 'predikant',

======

Zondag 27 september 2020 vond de oecumenische vredesdienst plaats in de Grote  Kerk van De Rijp.
In deze dienst is een brief voorgelezen, waarin de vraag aan de staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en premier Rutte om meer vluchtelingen uit de Griekse kampen op te nemen dan de beloofde 100 jongeren en gezinnen.
Zie verder bij 'Nieuws'.

=====

14 oktober 2020.

Brief van de vier predikanten in Noord-Holland.
De regio-bijeenkomsten in Dopersduin kunnen niet doorgaan.

Zusters en broeders, 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er zullen de komende tijd geen gespreksavonden in Dopersduin zijn.
 
Wij zijn als predikanten op donderdag 8 oktober bij elkaar gekomen om te kijken wat we de komende tijd zouden kunnen doen. Met veel gepuzzel zou er in Dopersduin de mogelijkheid zijn om met max. 20 mensen bij elkaar te komen, dat zou betekenen dat we telkens 10 tot 15 mensen een ‘nee’ zouden moeten verkopen en dat willen we niet. 
 
De adviezen van de regering/RIVM zijn bovendien zo dat we het niet verantwoord vinden om de vele reisbewegingen in de kop van Noord-Holland goed te kunnen praten en fysieke ontmoetingen te plannen. We beseffen dat velen teleurgesteld zullen zijn maar beseffen ook dat jullie de verantwoordelijkheid die we als zusters en broeders voor elkaar hebben serieus nemen.
 
Wij als predikanten blijven met elkaar in gesprek en zullen naar alternatieven voor de gespreksavonden zoeken. Zodra de gelegenheid is om fysiek bij elkaar te komen, pakken we de kans en werken plannen uit zodat het verantwoord is om elkaar te ontmoeten. Weloverwogen en bewust gaan we met elkaar de situatie aan en vertrouwen erop dat we elkaar niet los laten en in contact blijven.
 
Met herderlijke groeten,
 
Louise Pondman
Wieteke van der Molen
Jelle Waringa
Waldemar Epp

 

Volgende dienst(en)

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Doopsgezind NL | april - mei

Doopsgezind NL | april - mei
‘Ik ben voor de stilte, niet voor de hand op de schouder’. Psycholoog Suzanne Allard over aanraking als het meeste intieme, aanraking tussen moeder en pasgeborene, Wieteke van der Molen over Jonathan Sacks en een geel viooltje. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘raak mij niet aan’. Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 7 | april 2021

Nieuwsbrief nr 7 | april 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 6 | maart 2021

Nieuwsbrief nr 6 | maart 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 5 | maart 2021

Nieuwsbrief nr 5 | maart 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 4 | februari 2021

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Rijp   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Graftdijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl