Van harte welkom

Wij zijn twee kleine geloofsgemeenten die samen vorm en inhoud geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Vanuit onze doopsgezinde traditie geven wij dit vorm op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel. Met de andere kerken (PKN en RK) werken we samen binnen het verband van de Raad van Kerken, waarmee we thema-avonden en gezamenlijke diensten organiseren..

 

Doopsgezinde gemeenten De Rijp en Graftdijk

Vanaf september 2020 bent u elke tweede en vierde zondag van de maand welkom in de doopsgezinde kerk van De Rijp. Aanvang 10 uur. Zolang de Corona-crisis voortduurt zijn de diensten in Oost-Graftdijk niet mogelijk. Er kan niet genoeg afstand worden gehouden tussen de bezoekers. Voor de diensten hoeft u zich niet aan te melden.

Onze predikant, ds Waldemar Epp, is sinds januari 2020 ook verbonden aan de doopsgezinde gemeenten Broek op Langedijk, Nieuwe Niedorp en Twisk/ Abbekerk. 
Voor de kerkenraad van De Rijp reden om de startdienst voor het seizoen 2020-2021 samen met deze gemeenten in Nieuwe Niedorp te vieren. 

Ds Waldemar Epp heeft in het voorjaar van 2020 zes pastorale brieven  aan de gemeenteleden gestuurd. De zesde kunt u onder het kopje 'predikant' vinden.
In oktober 2020 heeft hij een nieuwe pastorale brief gestuurd naar de leden. Ook die is te lezen onder het kopje 'predikant',

======

Zondag 27 september 2020 vond de oecumenische vredesdienst plaats in de Grote  Kerk van De Rijp.
In deze dienst is een brief voorgelezen, waarin de vraag aan de staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en premier Rutte om meer vluchtelingen uit de Griekse kampen op te nemen dan de beloofde 100 jongeren en gezinnen.
Zie verder bij 'Nieuws'.

=====

14 oktober 2020.

Brief van de vier predikanten in Noord-Holland.
De regio-bijeenkomsten in Dopersduin kunnen niet doorgaan.

Zusters en broeders, 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er zullen de komende tijd geen gespreksavonden in Dopersduin zijn.
 
Wij zijn als predikanten op donderdag 8 oktober bij elkaar gekomen om te kijken wat we de komende tijd zouden kunnen doen. Met veel gepuzzel zou er in Dopersduin de mogelijkheid zijn om met max. 20 mensen bij elkaar te komen, dat zou betekenen dat we telkens 10 tot 15 mensen een ‘nee’ zouden moeten verkopen en dat willen we niet. 
 
De adviezen van de regering/RIVM zijn bovendien zo dat we het niet verantwoord vinden om de vele reisbewegingen in de kop van Noord-Holland goed te kunnen praten en fysieke ontmoetingen te plannen. We beseffen dat velen teleurgesteld zullen zijn maar beseffen ook dat jullie de verantwoordelijkheid die we als zusters en broeders voor elkaar hebben serieus nemen.
 
Wij als predikanten blijven met elkaar in gesprek en zullen naar alternatieven voor de gespreksavonden zoeken. Zodra de gelegenheid is om fysiek bij elkaar te komen, pakken we de kans en werken plannen uit zodat het verantwoord is om elkaar te ontmoeten. Weloverwogen en bewust gaan we met elkaar de situatie aan en vertrouwen erop dat we elkaar niet los laten en in contact blijven.
 
 
Met herderlijke groeten,
 
Louise Pondman
Wieteke van de Molen
Jelle Waringa
Waldemar Epp

 

Volgende dienst(en)

Kerkdienst

8 november 2020, 10:00 uur
Voorganger: ds Waldemar Epp
Waar: Doopsgezinde kerk Jan Boonplein 18 De Rijp

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Doopsgezind NL | augustus-september

Doopsgezind NL | augustus-september
‘Een intrinsieke weemoed, alsof de hele lijdensgeschiedenis van het volk erin verwerkt is.’ Dichter Sytze de Vries over muziek die verheft; 100 jaar AKC; de beentjes van Sint Hildegard, en Job Raedts over Thin Places. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema 'Woorden te boven'. Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 20 | oktober 2020

Nieuwsbrief nr 20 | oktober 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2020

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Brief aan staatssecretaris Broeders-Knol en premier Rutte
De Rijp, 27 september 2020.

Aan: Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en premier Rutte

Hier in de Grote Kerk van De Rijp in Noord-Holland, vieren wij de jaarlijkse vredesdienst zoals dat vandaag in vele kerken in Nederland gebeurt.

In De Rijp komen leden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerken in Nederland en de Doopsgezinde Broederschap bij elkaar.

Het thema van deze diensten is in het hele land: 
            ‘Vrede verbindt verschil’.
 
De dienst werd voorbereid door leden uit de betrokken geloofsgemeenschappen en wordt geleid door de doopsgezinde predikant. Vanuit deze vredesdienst willen wij een klemmend beroep doen op de regering om ruimhartig om te gaan met het opnemen van vluchtelingen die in de kampen op Lesbos en met name in het kamp Moria verblijven.

Berichten over een onhoudbare situatie op het Griekse eiland, zeker na de verwoestende brand in het kamp, lijken door onze regering, gesteund door een hele kleine meerderheid in het parlement, niet voldoende te worden onderkend.
Kinderen, jongeren en gezinnen zijn de dupe van de uitzichtloze situatie op Lesbos. ‘Medemenselijkheid’, onder die noemer vragen wij u om alsnog een veel groter aantal dan honderd vluchtelingen uit de Griekse kampen in ons land op te nemen en een toekomst te geven. 

Leidraad voor ons is de Joodse gedachte: ‘Wie één mens redt, redt de hele wereld’.
Ondertekend door: 35 personen, aanwezig in de Grote Kerk te De Rijp


Nieuwsbrief nr 18 | september 2020

Nieuwsbrief nr 18 | september 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Rijp   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Graftdijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl