Van harte welkom

Wij zijn twee kleine geloofsgemeenten die samen vorm en inhoud geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Vanuit onze doopsgezinde traditie geven wij dit vorm op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel. Met de andere kerken (PKN en RK) werken we samen binnen het verband van de Raad van Kerken, waarmee we thema-avonden en gezamenlijke diensten organiseren..

Maatregelen vanwege het coronavirus.

Vanwege de corona-crisis was er geen Paasdienst in De Rijp, wel is er een overdenking van ds Waldemar Epp.
U kunt deze vinden onder het kopje 'Predikant'.

======

Let op!!!!!  

27 maart 2020

Beste zusters en broeders,

Nu de geplande regiodag (op 19 april 2020) niet door kon gaan zoeken wij naar mogelijkheden om toch met elkaar verbonden te blijven.

Overal bruist het van de creatieve ideeën en blijken mensen naar middelen te zoeken om met elkaar in contact te blijven en elkaar te bemoedigen.
Ook wij willen daar ons steentje aan bijdragen door een digitale gespreksgroep per mail op te zetten. Wij willen ongeveer twee keer per week een vraag of stelling mailen waar u over na kunt denken én op kunt reageren door de mail te beantwoorden. De antwoorden worden verzameld en met de volgende mail meegestuurd. U kunt dan eventueel ook op de antwoorden van anderen reageren.

Als u mee wilt doen aan deze gespreksgroep dan kunt u zich daarvoor opgeven bij Waldemar Epp (ds.w.epp@gmail.com ). Hij gaat de coördinatie van deze groep op zich nemen.

Met broederlijke/zusterlijke groet,

Waldemar Epp (ds.w.epp@gmail.com)
Louise Pondman

=====

7 mei 2020

Op de persconferentie van de ministers Rutte en De Jonge op 6 mei  is voor de kerkdiensten vastgesteld dat deze vanaf 1 juni 2020 weer kunnen plaatsvinden. (mits het aantal bezoekers onder de 30 blijft...). Vanaf 1 juli mogen 100 mensen naar de kerkdiensten komen.

De kerkenraden van de doopsgezinde gemeenten De Rijp en Graftdijk zullen- rekening houdend met de voorschriften van de overheid - aangeven via het huis-aan-huisblad 'De Uitkomst' en via deze website wanneer en waar in de komende tijd weer kerkdiensten worden gehouden.

26 mei 2020

De eerste - enigszins alternatieve - kerkdienst zal zijn op 28 juni 2020, 10 uur in de Doopsgezinde kerk van De Rijp. Ds Waldemar Epp zal deze dienst leiden.
Zie verder bij ' kerkdiensten'.

 

 

 

 

 

 

 

.

Volgende dienst(en)

Kerkdienst

28 juni 2020, 10:00 uur
Voorganger: ds Waldemar Epp
Waar: Doopsgezinde kerk Jan Boonplein 18 De Rijp
Organist: Mike Lankreijer

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Doopsgezind NL april-mei 2020

Doopsgezind NL april-mei 2020
Tika Stardust over haar bijzondere werk dat haaks staat op het vermijden van persoonlijk, laat staan fysiek contact; Adri Post vertelt wat het betekent om mantelzorger te zijn voor zijn vrouw. En nog veel meer verhalen in dit themanummer van Doopsgezind NL 'Had ik de liefde niet...' Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2020

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 10 | mei 2020

Nieuwsbrief nr 10 | mei 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 9 | mei 2020

Nieuwsbrief nr 9 | mei 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 8 | april 2020

Nieuwsbrief nr 8 | april 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Rijp   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Graftdijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl